​Фирмата започва дейност свързана с проектиране, строителни и ремонтни дейности през далечната 1991г. проектирала изпълнила и инвестирала  десетки обекти, както чрез възлагане така и със собствено инвестиране.

Към настоящия момент, фирмата разполага изцяло със собствено кадрово, техническо и финансово обезпечение, за проектиране, инвестиране и реализиране на строителство , което гарантира на доставчиците ни, инвеститорите и собствениците на имоти, безпроблемна реализация на сделките за покупко-продажби или строителство срещу обезщетение,  без зависимост от предварителни продажби или външно  финансиране.

Вече повече от 25 години, работим, усърдно за своите клиенти и партньори, доказвайки ежедневно, своя професионализъм, коректност, гъвкавост и компетентност, достигайки максимални възможности да създадем перфектната комбинация от цена и качество за всеки наш клиент.

Ние отдавна не само строим и проектираме – НИЕ ПРЕВРЪЩАМЕ МЕЧТИТЕ ВИ РЕАЛНОСТ !